LOCINOX EN
DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Zowel in de samenleving als in het bedrijfsleven leeft steeds meer het idee dat bedrijven naast hun economische verantwoordelijkheid ook hun sociale en ecologische verantwoordelijkheid moeten nemen. De zeer hoge kwaliteit van de Locinox-producten draagt hier op zich al toe bij, maar duurzaamheid gaat bij Locinox verder dan dat en maakt deel uit van de hele bedrijfsvoering.

Wij dragen actief bij aan 9 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, respectievelijk DOD 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 en 15. Locinox neemt ook deel aan het programma VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), waarbij we jaarlijks 10 DOD-verbeteringsinitiatieven lanceren.

sdg1

DOD 1. GEEN ARMOEDE

Locinox engageert zich voor het goede doel binnen de Belgische samenleving. De onderneming voorziet in een jaarlijks budget voor liefdadigheidsprojecten die door de werknemers worden voorgesteld, waarbij het bedrijf een matching-principe hanteert. De onderneming zal de donatie van de werknemer, of de waarde van de werkuren die de werknemer aan liefdadigheid besteedt, matchen. De onderneming voorziet ook in een jaarlijks budget voor een groepsliefdadigheidsproject. Vorige groepsprojecten van de onderneming waren Villarozerood.be en het Kinderkankerfonds. De laatste tijd sponsoren wij het borstkankerinitiatief De Roze Mars.

sdg3

DOD 3. GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Onze mensen leveren de belangrijkste bijdrage aan de toegevoegde waarde die wij onze stakeholders bieden. Als werkgever streven wij ernaar een veilige en gezonde werkomgeving te voorzien. Onze activiteiten vereisen veel manuele interventies en fysiek tillen, wat belastend is voor het lichaam en vooral voor de rug van onze werknemers. Daarom hebben wij in de hele onderneming zwaar geïnvesteerd in automatische transportbanden, zodat er minder goederen moeten worden getild. Naast de technologische uitdagingen op het gebied van het product, heeft onze afdeling engineering & methodologie ook eigen (geautomatiseerde) machines ontwikkeld die het assemblagewerk vergemakkelijken.

Wij moedigen onze mensen ook aan om meer te bewegen in hun dagelijks leven, omdat het goed is voor de gezondheid, het hoofd leegmaakt en ervoor zorgt dat ze gelukkiger in het leven staan. Locinox moedigt sporten aan met een eigen loopgroep en een jaarlijks ‘factory run-thru’ evenement.

sdg4

DOD 4. KWALITEITSONDERWIJS

Als onderneming geloven wij sterk in voortdurende simultane verbetering, niet alleen van onze producten maar ook van onze processen, systemen, organisatie en van onze mensen. Wij engageren ons om te investeren in de ontwikkeling van onze mensen en hun duurzame loopbaan uit te bouwen door hen te begeleiden bij hun opleiding en te zorgen voor een optimaal evenwicht tussen werk- en privéleven. Ons engagement inzake duurzaam loopbaanbeleid werd geïllustreerd door het ESF-project (nr. 6788) ‘Duurzame loopbaanontwikkeling’ bij Locinox.

sdg5

DOD 5. GENDERGELIJKHEID

Locinox behandelt iedere werknemer, in het bijzonder vrouwen, gelijk wat betreft carrièremogelijkheden, beloning en voordelen, sociale bescherming en voordelen, opleiding, ... en dit ongeacht leeftijd, geslacht, ras of seksuele geaardheid. Wij zullen er actief op toezien dat deze gelijkheid in heel onze organisatie wordt gerespecteerd en wij zullen onze onderaannemers en partners stimuleren hetzelfde te doen.

sdg7

DOD 7. BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Wij hebben een vrij hoog elektriciteitsverbruik, hoofdzakelijk voor de aandrijving van onze CNC-freesproductiemachines. 15% van ons totale energieverbruik wordt geleverd door onze eigen zonnepanelen en we willen dit percentage verhogen tot 40% in ons nieuwe gebouw waarnaar we begin 2023 zullen verhuizen.

De bouw van onze nieuwe fabriek in Waregem, Locinox 4.0, is gebaseerd op een aanpak die rekening houdt met de principes van de Trias Energetica inzake een lagere energiebehoefte: De energiebehoefte wordt drastisch beperkt, d.w.z. dat een zo laag mogelijk K-peil wordt bereikt, door zo compact mogelijk te bouwen, voldoende te isoleren en goed buitenschrijnwerk te gebruiken. Inval van zonlicht wordt vermeden door het glasoppervlak aan de zuidzijde te beperken en aan deze zijde vaste buitenzonwering aan te brengen. Hernieuwbare energiebronnen: Het gebruik van duurzame hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen (2000 m²) en warmtepompen, zal ervoor zorgen dat het grootste deel van de energie afkomstig is van groene energie. Dat zal mogelijk worden gekoppeld aan een BEO-veld (Boorgat Energieopslag). Efficiënte en zuinige machines met een hoog rendement: En ten slotte, maar niet in de laatste plaats, kiezen wij voor efficiënte en zuinige machines met een hoog rendement, zodat het verbruik van fossiele brandstoffen verder wordt teruggedrongen. Dit omvat:

- Ventilatiegroepen met warmteterugwinning
- Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2-uitstoot
- Condensatieketels met hoog rendement
- Energiezuinige ledverlichting met daglichtregeling en aanwezigheidssensoren

Wij hebben een groot aantal bedrijfsauto's maar de gemiddelde CO2-uitstoot is slechts 109 gram. Ons autobeleid kent 5 categorieën en strenge regels op dit vlak. Naast het autobeleid bieden wij onze werknemers de mogelijkheid om een bedrijfsfiets te leasen in ruil voor brutoloon, in een poging om fietsen naar het werk te stimuleren.

sdg8

DOD 8. EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Locinox is een snelgroeiende, internationale onderneming met een duidelijke groeistrategie met dubbele cijfers, die vooral is gebaseerd op het zoeken naar toegevoegde waarde door productinnovatie en -diversificatie, maar ook door sterk in te zetten op de digitalisering en technologische modernisering van haar productie- en logistieke faciliteiten.

Locinox heeft ook actief het gebruik van de sociale tewerkstelling bevorderd. Wij hebben nauw samengewerkt met de sociale werkplaats WAAK om een groep mensen een interessante en stimulerende werkomgeving te bieden. Iedereen bij Locinox beschouwt deze medewerkers van WAAK niet als ‘hulpjes’, maar als volwaardige collega's die perfect geïntegreerd zijn in de hele Locinox-organisatie. De Locinox-collega’s en zijzelf vinden dat ze meer deel uitmaken van ons team dan van WAAK.

sdg9

DOD 9. INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Innovatie is de drijfveer van Locinox en wij zijn er vast van overtuigd dat innovatie welvaart brengt voor al onze stakeholders. De helft van onze inkomstengroei moet komen van producten die geen 3 jaar oud zijn.

sdg12

DOD 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Vanuit productperspectief heeft Locinox altijd al duurzame producten ontwikkeld. Onze producten zijn zo geconcipieerd dat ze buiten 20 jaar moeten meegaan. Bovendien zijn ze zo ontworpen dat ze na hun levensduur gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en al hun respectieve onderdelen kunnen worden gerecycled.

Onze standaardproductgarantie is 3 jaar en wordt voor geregistreerde klanten gratis verlengd tot 5 jaar, omdat wij heilig geloven in de duurzaamheid van onze producten.

Recycling:  Alle onderdelen die wij in onze producten gebruiken moeten gemakkelijk kunnen worden gerecycleerd. Op onze productiesite hebben wij in de hele fabriek afvalsorteerbakken geplaatst.

Ethische normen:  Aangezien wij ook onderdelen uit China, India en Taiwan gebruiken, hebben wij strikte contracten met toeleveranciers afgesloten, die hen verplichten ethische normen in acht te nemen met betrekking tot kinderarbeid, respect voor werknemers, ...

sdg15

DOD 15. LEVEN OP HET LAND

CO2-uitstoot moet niet alleen vanuit alle oogpunten worden beperkt, maar moet ook worden gecompenseerd. Het beste moment om een boom te planten was twintig jaar geleden. Het tweede beste moment is nu! In een poging om te ‘vergroenen’, hebben we al 300 hoogstamfruitbomen geplant op onze nieuwe fabriekslocatie, Locinox 4.0, waar we actief zullen zijn vanaf 2023.

Laden
Laden